Functie omschrijving

 

Functienaam

Business Consultant

Afdeling

Services / Professional Services

Functie omschrijving

De Business Consultant denkt en werkt vanuit de business op strategisch niveau en weet zijn/haar omgeving te overtuigen van de toegevoegde waarde die hij/zij en de onderneming kunnen bieden.

De Business Consultant krijgt snel 'feeling' bij een klantsituatie, bepaalt door een gedegen analyse en financiële onderbouwing de technologische oplossingen voor de business-uitdagingen waarmee de klant wordt geconfronteerd.

De Business Consultant adviseert en begeleidt klanten bij strategie-, organisatie- en IT-vraagstukken en geeft klanten tevens een visie op de (technologische)ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Anderzijds kunnen Business Consultants goed omgaan met een vastgesteld business target. Daartoe opereert hij/zij als een teamspeler intensief samen met de Account/Sales Managers in het uitbouwen van (nieuwe) accounts.

Tevens is de Business Consultant een adviseur voor de manager Professional Services en levert hij/zij ideeën en bijdragen aan de algemene ontwikkeling van de afdeling (al dan niet in het werkoverleg van de afdeling).

Taakomschrijving

·        Consultancy: het zowel zelfstandig als in teamverband met collega’s uitvoeren van opdrachten op het LOB (line of business) -vakgebied  waaronder bijvoorbeeld:

o       Quick Scans / Surveyor / Bereikbaarheidsonderzoek / etc. t.b.v.:

§         Adviseren van klanten over inzet van ICT hulpmiddelen ten behoeve van het optimaliseren van de bedrijfsdoelstellingen

§         Analyseren van knelpunten in de ICT voorzieningen en/of ICT infrastructuur

§         Haalbaarheidsanalyses

§         Ondersteuning gebruikers bij de definitie en interpretatie van informatiebehoefte

o       Tot stand brengen van en adviseren met betrekking tot een projectorganisatie

o       Opstellen informatiebeleid

o       Opstellen en uitvoeren van een commercieel plan in overleg met afdeling Sales

o       Definiëren van een project- en/of adviesopdracht

o       succesvol uitvoeren, afronden en opleveren van consultancy opdrachten zoals “quick scans” en surveyor,

o       aansturen c.q. coachen van de hem/haar toegewezen leden in een project team,

o       Coördinatie en (mede-) sturing van de voorgang van projecten met project management ,

§         Leidinggeven aan en beoordelen van projectteams

§         Opstellen van implementatieprocedures en begeleiden invoeringstrajecten

§         Evaluatie en rapportage projectvoortgang

o       Het zeker stellen van een optimale mondelinge en schriftelijke communicatie tussen verschillende disciplines binnen en buiten een organisatie

o       Het verzorgen en/of zeker stellen van kennisoverdracht

o       Het behalen van gestelde commerciële en technische targets

·        Businessontwikkeling: ondersteuning van de Sales c.q. Account Managers:

o       Uitvoeren van een gedegen inventarisatie en beschrijving van de scope van de opdracht  (Scope of Study)

o       (helpen) Verwerven van nieuwe opdrachten,

o       Signaleren nieuwe kansen, vanuit bestaande opdrachten,

o       Omzetten van kansen naar concrete projecten.

o       Ontwikkeling van solutions voor verschillende branches/LOBs

o       Selecteren van high-level componenten (technische) infrastructuur

o       Vaststellen beslissingscriteria

Bevoegdheden

·        Bewaken kwaliteit en voortgang van alle activiteiten behorend tot de takenomschrijving van de in het kader van een project aan de hem/haar toegewezen Consultants.

Verantwoordelijkheden

·        Begeleiding en coachen van de binnen het kader van project(en) aan hem toegewezen collega’s.

·        Het afstemmen van de projectwerkzaamheden met overige disciplines

·        Het bijhouden van vakontwikkelingen binnen het werkgebied waarin de Business Consultant werkzaam is

Plaats in de Organisatie

De Business Consultant rapporteert aan de Manager van de afdeling Professional Services.

Communicatie

·        De Business Consultant dient te kunnen communiceren op management- en directieniveau bij klanten.

·        Communicatie intern met alle collega’s.

Ideaal Profiel

Van de Business Consultant dient idealiter te voldoen aan de volgende profieleigenschappen:

·                    Pro-actief en initiatiefrijk met vertrouwenwekkende klant- en servicegerichte instelling.

·                    Overtuigingskracht en analytisch sterk ontwikkeld, in staat prioriteiten te stellen en hoofd- van bijzaken te onderscheiden.

·                    Groot probleemoplossend - en doorzettingsvermogen, stressbestendig.

·                    Gestructureerde en accurate, maar ook pragmatische werkwijze.

·                    Flexibel inspelend op onverwachte situaties, zelfverzekerd en besluitvaardig.

·                    Zelfstandig, maar ook een teamplayer;

·                    Goede communicatieve en coachende vaardigheden met een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift.

·                    Aantoonbare schriftelijke en mondelinge communicatie vaardigheden op directie niveau, inclusief het geven van presentaties, schriftelijk en mondeling kunnen formuleren van standpunten en het maken van rapporten

·                    Het geven van mondelinge en schriftelijke adviezen aan management

·                    In staat kennis en ervaring over te dragen op anderen middels instructies en het opzetten van trainingsprogramma’s en/of cursussen

·                    Leidinggeven aan en beoordelen van projectteams

·                    Vaardigheid om in teamverband samen te werken met collega’s/relaties

·                    Opererend binnen de door het management gestelde kaders;

·                    Kunnen denken en werken op minimaal HBO-niveau, verkregen door opleiding en/of ervaring met technische achtergrond;

·                    Financiële achtergronden, bekend met CAPEX en OPEX

·                    In staat ROI en TCO analyses te maken

·                    Eindverantwoordelijkheid voor uitgebrachte adviezen

·                    Teamwork – Commitment - Professional Excellence

·                    Kennis van en minimaal 6 jaar ervaring met relevante automatiseringsomgevingen

·                    Kennis van en ervaring met ICT-ondersteunende en/of systeem- en netwerkinfrastructuur en implementatie, aangevuld met kennis van bedrijfsprocessen

·                    Ervaring in projectmatig werken van systeem- en netwerkvereisten en informatiebehoeften

·                    Ervaring in het vertalen van business doelstellingen naar informatisering behoeften (infrastructuur, systemen)

·                    Kennis van en ervaring met gebruik van relevante methoden en technieken

·                    Affiniteit met data- en telecommunicatiesystemen, in het byzonder de merken die de onderneming voert;;

·                    Is in staat wensen en eisen van een organisatie te inventariseren en te vertalen naar passende oplossingen.

·                    Signaleert ook commerciële kansen voor de onderneming buiten zijn/haar vakgebied.

·                    Vertegenwoordigt en promoot de onderneming niet alleen bij klanten maar ook tijdens seminars en sessies met partners.